Prawo rodzinne

 • w postępowaniach o rozwód i separację,
 • podział majątku dorobkowego,
 • ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • w sprawach alimentacyjnych,
 • o ustalenie ojcostwa,
 • o uznanie dziecka,
 • w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie),
 • sprawy o kontakty,
 • egzekucję kontaktów,
 • zarządzenia opiekuńcze,
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego,
 • obrona w sprawach nieletnich (gdy nieletni odpowiada za czyn karalny na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).