Prawo cywilne

  • sprawy o zapłatę,
  • stwierdzenie zasiedzenia,
  • uwłaszczenie gruntu,
  • zniesienie współwłasności,
  • w sprawach dotyczących własności, np. o powództwa windykacyjne, negatoryjne, o eksmisje, rozgraniczenie,
  • ustanowienie służebności drogi koniecznej,
  • oraz w postępowaniu egzekucyjnym i inne.