O kancelarii

Kancelaria istnieje od 1957 r., kiedy to adwokat Mieczysław Kokowski rozpoczął pracę jako adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Tarnobrzegu.

Od 1987 r. pod odbyciu aplikacji, jako adwokat, Tomasz Kokowski podjął współpracę z Mieczysławem Kokowskim. Po 1995 obaj kontynuowali współpracę w indywidualnych kancelariach adwokackich. W roku 2007 dołączył do nich, jako aplikant, adwokacki Jakub Kokowski, który od listopada 2011 prowadzi własną praktykę adwokacką.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku, po 58 latach pracy w zawodzie adwokata – adw. Mieczysław Kokowski odszedł na emeryturę. Zmarł w dniu 13 czerwca 2015 roku w Tarnobrzegu.

„Jako że każdy ma prawo do najlepszej obrony (swych praw), postanawiamy, aby w sądach królestwa naszego każdy człowiek niezależnie od stanu mógł i powinien mieć swego zastępcę, rzecznika, który jego sprawy by prowadził.”

ze Statutu Wiślickiego – zbioru prawnego wydanego przez Kazimierza Wielkiego ok. 1362 r.