Tomasz Kokowski

Tomasz Kokowski

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1980). W roku 1987 ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.


Jakub Kokowski

Jakub Kokowski

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2007). W latach 2007-2011 odbył aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.